Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

Nhân viên quản lý chất lượng là gì?

Mô tả công việc

Nhân viên quản lý chất lượng là người trực tiếp thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn trong quá trình sản xuất để loại bỏ những khiếm khuyết về vật tư ở đầu vào cũng như những sản phẩm kém chất lượng ở đầu ra của dây chuyền sản xuất.

Các công việc chính
 • Lập kế hoạch kiểm tra.
 • Trực tiếp quản lý các tài liệu liên quan tới mua, bán hàng, nghiệm thu và quản lý chung
 • Hướng dẫn áp dụng, đôn đốc các đơn vị thực hiện tài liệu chất lượng (quy trình, quy định, biểu mẫu…) mới ban hành.
 • Thường xuyên kiểm tra giám sát các công đoạn của quá trình sản xuất
 • Lưu hồ sơ các hạng mục kiểm tra.
 • Lập các báo cáo về sự không phù hợp xảy ra trong quá trình kiểm tra.
 • Lập các báo khắc phục và phòng ngừa trong quá trình sản xuất, kiểm tra.
 • Kênh thông tin với giám sát khách hàng về tình hình chất lượng sản phẩm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.
KPI công việc
 • Tỷ lệ hàng đạt chất lượng ngay từ đầu (First Pass Yield - FPY)
 • Mức độ gia công lại (Rework Level)
 • Chỉ số chất lượng (Quality Index)
 • Tỷ lệ hàng đạt tiêu chuẩn khi xuất xưởng
 • Tỷ lệ hàng hư, tỉ lệ phải làm lại
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học ngành quản trị chất lượng hoặc các ngành khác liên quan
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí công việc tương đương
 • Am hiểu về các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý, giám sát
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm quản lý
 • Năng động, sáng tạo, giao tiếp tốt
 • Trung thực, có trách nhiệm với công việc
 • Biết tiếng Anh là một lợi thế
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
 • Kể lại một ngày làm việc điển hình của nhân viên quản lý chất lượng.
 • Bạn hãy cho biết các lỗi thường gặp trong việc quản lý chất lượng? Bạn đề xuất giải pháp xử lý chúng như thế nào?
 • Nếu lô sản phẩm bị lỗi ở công đoạn 1 và không được phép chuyển sang công đoạn tiếp theo, bạn sẽ xử lý như thế nào để dây chuyền sản xuất không bị đình trệ?
 • Kể lại một khiếm khuyết lớn nhất trong quy trình sản xuất mà bạn từng phát hiện. Bạn đã xử lý như thế nào?
 • Bạn có kinh nghiệm sử dụng công cụ nào trong quá trình quản lý chất lượng?
 • Trong quy trình quản lý chất lượng nói chung, theo bạn, công việc nào là quan trọng nhất?
 • Bạn thường đôn đốc các công đoạn sản xuất bằng cách nào?
 • So sánh sự giống và khác nhau giữa nhân viên quản lý chất lượng và nhân viên giám sát chất lượng.
 • Từ kinh nghiệm quản lý chất lượng của bạn, liệt kê 5 lỗi phổ biến nhất trong quy trình sản xuất của các công ty.
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.