Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Mô tả công việc

[Chúng tôi đang cập nhật nội dung này, cảm phiền bạn quay lại tìm hiểu lần sau. Trong lúc đó, mời bạn tham khảo các nội dung khác tại Talent.vn]

Các công việc chính
KPI công việc
Yêu cầu công việc
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
Ứng dụng bộ từ điển năng lực vào tuyển dụng:

Hiện trên thị trường Việt Nam có duy nhất 1 đơn vị cung cấp công nghệ ATS là Base E-Hiring dành cho các phòng ban tuyển dụng xây dựng bộ tiêu chuẩn Năng lực và bộ câu hỏi phỏng vấn cho từng vị trí. Các anh chị nhân sự có thể tham khảo tại đây: