Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh

Mô tả công việc

[Chúng tôi đang cập nhật nội dung này, cảm phiền bạn quay lại tìm hiểu lần sau. Trong lúc đó, mời bạn tham khảo các nội dung khác tại Talent.vn]

Các công việc chính
KPI công việc
Yêu cầu công việc
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.