Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

Giám đốc sản phẩm (Product Manager) là gì?

Mô tả công việc

Giám đốc sản phẩm (Product Manager) là một trong những vị trí khó định nghĩa và không có mô tả công việc cụ thể. Có thể hiểu khái quát, giám đốc sản phẩm là người chịu trách nhiệm quyết định đâu là thứ cần có cho sản phẩm, làm thế nào để sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất với người dùng.

Các công việc chính
 • Hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh và marketing cho các sản phẩm và dịch vụ
 • Quản lý sản phẩm, vòng đời sản phẩm; đánh giá và nhận định về vị trí của sản phẩm đối với thị trường và khách hàng, so sánh và đánh giá với sản phẩm, dịch vụ của đối thủ
 • Xây dựng kế hoạch, giải pháp trong việc bán sản phẩm
 • Phối hợp xây dựng các chính sách đối với sản phẩm và khách hàng
 • Tham gia vào quá trình nghiên cứu, hoàn thiện và phát triển sản phẩm
KPI công việc
 • Tỷ lệ tăng trưởng thị trường (Market Growth Rate)
 • Tỷ lệ hàng đạt chất lượng ngay từ đầu (First Pass Yield - FPY)
 • Mức độ gia công lại (Rework Level)
 • Chỉ số chất lượng (Quality Index)
 • Chỉ số hiệu quả thiết bị tổng thể (Overall Equipment Effectiveness - OEE)
 • Chỉ số hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction Index)
 • Tỷ lệ doanh thu của khách hàng (Customer Turnover Rate)
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing hoặc tương đương
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm phát triển sản phẩm
 • Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp, hoạch định tổ chức và cập nhật, xử lý thông tin
 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao
 • Biết lập kế hoạch ngắn hạn hoặc dài hạn cho nhóm bộ phận quản lý
 • Nhanh nhẹn, xử lý vấn đề tốt, sáng tạo và thẳng thắn trong công việc
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
 • Đâu là khác biệt giữa hai vai trò Product Manager và Project Manager?
 • Phòng phát triển sản phẩm sẽ phối hợp hoạt động với các phòng ban khác như thế nào?
 • Nếu đã đến hạn tung sản phẩm ra thị trường nhưng sản phẩm vẫn đang trong quá trình tối ưu hoá, bạn sẽ xử lý như thế nào?
 • Khi có sự bất đồng quan điểm giữa hai team phát triển sản phẩm, bạn sẽ xử lý như thế nào?
 • Bạn đã từng chịu trách nhiệm với một sản phẩm nào chưa? Bạn đánh giá thành công của sản phẩm đó như thế nào?
 • Đâu là tiêu chí bạn đề cao nhất ở một sản phẩm: chất lượng, giá cả hay độ hot của nó trên thị trường?
 • Giám đốc sản phẩm có nên trực tiếp giám sát quá trình sản xuất hay không?
 • Điều gì làm nên sự khác biệt của sản phẩm của bạn so với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh?
 • Theo bạn, thế mạnh của công ty chúng tôi là gì?
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.