Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

Giám đốc vận hành (COO) là gì?

Mô tả công việc

Giám đốc vận hành (COO) là người vận hành bộ máy tổ chức của doanh nghiệp với vai trò thiết kế cấu trúc doanh nghiệp, thiết lập các chính sách, văn hóa và tầm nhìn cho doanh nghiệp. Giám đốc vận hành quản lý sự hiệu quả các đội nhóm thực thi các chính sách hay chiến lược của doanh nghiệp.

Các công việc chính
 • Thiết kế, áp dụng và quản lý các quy trình làm việc cho đội nhóm hay cá nhân trong doanh nghiệp.
 • Thiết lập và thi hành các chính sách và chế độ nhằm duy trì văn hóa và tầm nhìn của doanh nghiệp.
 • Lãnh đạo đội ngũ nhân viên thực thi. Đánh giá năng lực và kết quả làm việc của các nhân viên thực thi kế hoạch.
 • Hỗ trợ CEO trong việc điều hành doanh nghiệp.
 • Tham gia vào việc bàn bạc và hoạch định các chiến lược kinh doanh của công ty.
 • Quản lý các mối quan hệ với khách hàng / nhà cung cấp.
KPI công việc
 • Thời gian hoàn thiện chu trình đơn hàng (Order Fulfilment Cycle Time)
 • Tỷ lệ giao hàng đủ và đúng thời hạn (Delivery In Full, On Time Rate – DIFOT)
 • Tỷ lệ hao hụt hàng tồn kho (Inventory Shrinkage Rate - ISR)
 • Chênh lệch so với tiến độ dự án (Project Schedule Variance - PSV)
 • Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)
 • Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)
 • Thời gian tới thị trường (Time to Market)
 • Tỷ lệ hàng đạt chất lượng ngay từ đầu (First Pass Yield - FPY)
 • Mức độ gia công lại (Rework Level)
 • Chỉ số chất lượng (Quality Index)
 • Chỉ số hiệu quả thiết bị tổng thể (Overall Equipment Effectiveness - OEE)
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp trình độ Đại học / Cao học các ngành Quản lý Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí COO hoặc các vị trí quản lý tương tự.
 • Có hiểu biết chuyên sâu về quản lý nhân sự, thiết lập quy trình và áp dụng đánh giá quy trình.
 • Có khả năng hiểu và đóng góp ý kiến vào chiến lược kinh doanh và việc điều hành công ty.
 • Hiểu biết rộng về các lĩnh vực khác như Marketing, PR, Truyền thông nội bộ, … là một lợi thế.
 • Nhạy bén trong việc xử lý tình huống, vấn đề phát sinh.
 • Quyết đoán trong việc đưa ra quyết định.
 • Thành thạo tin học văn phòng. Thành thạo ngoại ngữ là một lợi thế.
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
 • Bạn có thể nói sơ qua về bộ máy hoạt động của một doanh nghiệp trong ngành … được không? Bạn sẽ làm sao để tối ưu vận hành bộ máy đó?
 • Bạn đã đọc chính sách và quy định của doanh nghiệp chúng tôi gửi trong Email trước chưa? Bạn có nhận xét gì về chính sách như vậy? Nếu cần cải thiện, bạn sẽ muốn thay đổi điều gì?
 • Bạn đã từng có mâu thuẫn với CEO của mình trong cách điều hành doanh nghiệp và đưa ra quyết định chưa? Cụ thể việc đó là như thế nào? Bạn đã vượt qua nó kiểu gì?
 • Bạn có thể kể về 1 lần bạn phải đưa ra 1 quyết định đột xuất cho 1 sự việc phát sinh trong doanh nghiệp được không? Kết quả của việc này là gì?
 • Bạn cần sử dụng các công cụ gì để hỗ trợ cộng việc của 1 COO? Bạn có thể mô tả các chức năng và hiệu quả sử dụng của chức năng đó được không?
 • Chúng ta là 1 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm vật lý. Chúng ta mới tìm được đối tác cung cấp dịch vụ vận chuyển mới với giá thành rẻ hơn nhưng độ tin cậy và an toàn cho hàng hóa thấp hơn (theo báo cáo). Bạn sẽ có quyết định như thế nào trong trường hợp này?
 • Cách tốt nhất để đánh giá nhân viên là gì? Hệ thống đánh giá nhân sự như thế nào là tốt?
 • Làm sao để đo lường độ thỏa mãn của khách hàng? Cách tốt nhất để tiếp nhận phản hồi khách hàng và giải quyết vấn đề cho khách hàng?
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.