Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

Điều phối dự án là gì?

Mô tả công việc

Điều phối dự án là người trực tiếp điều phối dự án được cấp trên bàn giao, dưới sự giám sát của Trưởng ban Dự án thực hiện các công việc giám sát, điều hành và hỗ trợ dự án phát triển. Ngoài ra, điều phối dự án còn giải quyết các vấn đề phát sinh trong dự án và giúp dự án phát triển.

Các công việc chính
 • Hỗ trợ công việc cho trưởng ban dự án.
 • Xây dựng và áp dụng trình tự triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng.
 • Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, lắp đặt, xây dựng, ...
 • Đề xuất các phương án giải quyết các vấn đề trong quá trình triển khai dự án.
 • Tham gia giám sát, kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình, tiến độ thi công, nghiệm thu, quyết toán.
 • Thẩm định công trình. Đưa ra đánh giá đúng với hiện trạng.
 • Lập báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và đánh giá kết quả thực hiện.Thu thập và phân tích thông tin từ báo cáo. Lưu trữ báo cáo.
 • Báo cáo tiến độ của dự án.
KPI công việc
 • Tỷ lệ công suất sử dụng (Capacity Utilisation Rate - CUR)
 • Chênh lệch so với tiến độ dự án (Project Schedule Variance - PSV)
 • Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)
 • Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)
 • Sức mạnh hệ thống đường ống đổi mới (Innovation Pipeline Strength - IPS)
 • Lợi tức đầu tư vào đổi mới (Return on Innovation Investment - ROI2)
 • Chỉ số chất lượng (Quality Index)
 • Chỉ số hiệu quả thiết bị tổng thể (Overall Equipment Effectiveness - OEE)
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Xây dựng, Kiến trúc hay các ngành liên quan.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong việc điều phối các dự án.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công trình xây dựng và hạ tầng.
 • Hiểu biết về Luật và các quy trình thủ tục xây dựng (các thủ tục pháp lý, ISO, HSCCP, …).
 • Thành thạo các phần mềm chuyên ngành và vi tính văn phòng.
 • Trình độ ngoại ngữ khá (ưu tiên tiếng Anh), thành thạo là 1 lợi thế.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, năng lực hoàn thành nhiệm vụ dưới áp lực của công việc.
 • Là người trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
 • Bạn có thể nêu một quy trình làm thủ tục hồ sơ xây dựng theo kinh nghiệm của mình được không? Đâu là những khâu thủ tục hay gặp khó khăn nhất và bạn giải quyết khó khăn đó như thế nào?
 • Bạn hãy nêu những thứ cần có trong 1 bộ hồ sơ mời thầu? Đâu là những tiêu chí để lựa chọn nhà thầu phù hợp cho dự án?
 • Việc giám sát và kiểm tra chất lượng công trình cần được diễn ra với tần suất như thế nào? Với những tiêu chí gì?
 • Bạn hãy nêu các yếu tố cần có trong 1 bản báo cáo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm).
 • Khi dự án bị chậm tiến độ, bạn sẽ giải quyết tình hình như thế nào?
 • Nếu dự án bị chậm tiến độ do 1 lý do bất khả kháng (thời tiết, năng suất của máy móc, thiết bị, …), việc lùi tiến độ là điều dễ hiểu. Bạn có thể đo đạc thời gian lùi chính xác bao nhiêu %? Bạn đo thời gian như thế nào? Nêu 1 ví dụ theo kinh nghiệm của bạn.
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.