Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

Giám đốc công nghệ (CTO) là gì?

Mô tả công việc

Giám đốc Công nghệ (CTO) chịu trách nhiệm về hiệu quả kỹ thuật của công ty. Họ lên kế hoạch để cải tiến các hệ thống nội bộ và thực hiện các công nghệ hiện đại nhất để tăng hiệu suất của toàn công ty. Vai trò của họ là thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc sử dụng công nghệ thích hợp.

Các công việc chính
 • Phát triển các khía cạnh công nghệ nằm trong chiến lược của công ty, từ đó đảm bảo sự thống nhất với mục tiêu kinh doanh mà chiến lược đề ra
 • Phát hiện và thực thi những kĩ thuật công nghệ mới mang lợi thế cạnh tranh
 • Giúp các phòng ban sử dụng công nghệ hiệu quả hơn
 • Quản lí KPIs và ngân sách IT để đánh giá hiệu quả công nghệ
 • Sử dụng ý kiến phản hồi của các nhà đầu tư, các đối tác để đưa ra các thông báo cải tiến cần thiết và các thay đổi công nghệ cần có
 • Trao đổi về chiến lược công nghệ với các đối tác và các nhà đầu tư
KPI công việc
 • Tỷ lệ đạt chất lượng ngay từ đầu (First Pass Yield - FPY)
 • Chỉ số khách hàng thiện cảm (Net Promoter Score - NPS)
 • Tỷ lệ duy trì khách hàng (Customer Retention Rate)
 • Chỉ số hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction Index)
 • Tỷ lệ khiếu nại của khách hàng (Customer Complaints)
 • Tỷ lệ chi phí hoạt động (Operating Expense Ratio - OER)
 • Tỷ lệ tăng trưởng thị trường (Market Growth Rate)
Yêu cầu công việc
 • Bằng cử nhân ngành Khoa học máy tính, Kĩ thuật hoặc các ngành liên quan; bằng thạc sĩ hoặc các bằng cấp tương đương là một lợi thế
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm CTO hoặc một vị trí lãnh đạo tương tự
 • Kiến thức về các xu hướng công nghệ để có thể xây dựng các chiến lược
 • Nắm rõ cách quản lí ngân sách và cách viết kế hoạch kinh doanh
 • Khả năng thực hiện các phân tích và nghiên cứu công nghệ
 • Kĩ năng giao tiếp xuất sắc
 • Khả năng tổ chức và lãnh đạo
 • Tư duy logic và có chiến lược
 • Kĩ năng giải quyết vấn đề tốt
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
 • Bạn có xu hướng dành nhiều thời gian để đảm bảo tất cả các hệ thống hiện tại chạy hiệu quả hơn hay có xu hướng nghiên cứu các công nghệ mới và sáng tạo hơn?
 • Bạn sẽ đưa ra những câu hỏi gì cho một ứng viên tới phỏng vấn apply vị trí lãnh đạo Back-end Developer?
 • Hãy miêu tả lại quá trình chuẩn bị ngân sách của bộ phận IT. Bạn đánh giá các yêu cầu chi tiêu như thế nào và có xu hướng cắt giảm chi phí ở đâu? Tại sao?
 • Làm thế nào để bạn đánh giá hiệu quả làm việc của hệ thống? Những số liệu đo lường nào cho biết về các trục trặc?
 • Bạn sẽ làm thế nào để giảm rủi ro của các cuộc xâm nhập vào mạng công ty từ bên ngoài?
 • Bạn nghĩ bộ phận Marketing cần đến loại phần mềm và phần cứng nào?
 • Những hướng dẫn và chính sách nào là cần thiết để đảm bảo công nghệ được sử dụng hợp lý?
 • Bạn sẽ làm thế nào để đảm bảo bảo mật dữ liệu và sự riêng tư trong điện toán đám mây?
 • Bạn sử dụng tài nguyên gì để tìm hiểu về xu hướng công nghệ?
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.