Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

Chuyên viên quản lý rủi ro là gì?

Mô tả công việc

Chuyên viên quản lý rủi ro là người phân tích các hồ sơ, rà soát, đánh giá và đề xuất tín dụng, đề xuất đầu tư cho khách hàng; lập báo cáo thẩm định rủi ro, đề xuất các biện pháp và trình cấp có thẩm quyền.

Các công việc chính
 • Phân tích toàn diện các hồ sơ đầu tư
 • Rà soát, đánh giá rủi ro đầu tư
 • Đề xuất đầu tư cho khách hàng
 • Lập báo cáo thẩm định rủi ro và các báo cáo cần thiết để gửi khách hàng xem xét
 • Lập báo cáo định kỳ trình cấp trên
 • Triển khai thực hiện các chính sách quản lý rủi ro tác nghiệp và công tác phòng chống rửa tiền theo đúng quy định
 • Kiểm soát các rủi ro tài chính có thể dẫn tới và đưa ra biện pháp
KPI công việc
 • Tỷ lệ hàng đạt chất lượng ngay từ đầu (First Pass Yield - FPY)
 • Mức độ gia công lại (Rework Level)
 • Chỉ số chất lượng (Quality Index)
 • Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity Ratio)
 • Chênh lệch so với tiến độ (Project Schedule Variance - PSV)
 • Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)
 • Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)
 • Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp trình độ đại học ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong vị trí chuyên viên quản trị rủi ro
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở mức Giỏi
 • Là người có khả năng phân tích, chịu áp lực công việc cao
 • Là người vững chuyên môn tài chính, luôn tìm ra phương án tốt nhất để đảm bảo lợi ích của cả khách hàng lẫn doanh nghiệp
 • Là người trung thực, quyết đoán
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
 • Mô tả một ngày làm việc điển hình của 1 nhân viên quản lý rủi ro.
 • Bạn có thể mô tả những điểm cần nắm vững trong chuyên môn của 1 người tư vấn tài chính được không?
 • Theo bạn, khả năng thuyết phục khách hàng (bên cạnh các khả năng khác như khả năng phân tích, tổng hợp, tư duy, …) chiếm bao nhiêu phần trăm trong sự thành công của 1 chuyên viên quản lý rủi ro?
 • Nêu quá trình phân tích 1 dự án / khoản đầu tư. Bạn sẽ để ý những thông số nào?
 • Khi có vấn đề với gói đầu tư của khách hàng, bạn sẽ rà soát các thông số như thế nào và nên có cơ chế đền bù gì cho khách hàng?
 • Nêu các mục cần có trong 1 bản báo cáo định kỳ trình lên quản lý.
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.