Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

QC Tester là gì?

Mô tả công việc

QC (viết tắt của chữ Quality Control) là người chịu trách nhiệm thực hiện công việc kiểm tra chất lượng phần mềm. Có 2 vị trí QC thông thường là manual QC (không đòi hỏi kỹ năng lập trình) và automation QC (đòi hỏi kỹ năng lập trình).

Các công việc chính
 • Viết Script cho automation test (nếu có áp dụng kiểm thử tự động).
 • Sử dụng các test tool để tạo và thực hiện các test case/script chi tiết.
 • Phối hợp với nhóm lập trình trong việc fix bug và báo cáo chi tiết cho Project Manager hoặc các bên liên quan khác tuỳ dự án.
 • Thiết kế test case cho phần mềm dựa vào requirement của khách hàng.
 • Đưa các testing tool vào chạy automation.
 • Làm testing report.
 • Quản lý các tài liệu liên quan đến các hoạt động test.
 • Lập tài liệu hướng dẫn và tiêu chuẩn testing.
 • Đề xuất các giải pháp fix bug và tránh bug.
 • Hợp tác sâu sát với team Developer trong hoạt động test.
KPI công việc
 • Tổng số nỗ lực test và hiệu quả test (với sự chênh lệch về thời gian và chi phí)
 • Số liệu thực hiện thử nghiệm (passed/failed/in progress/N/A ...)
 • Hiệu quả kiểm tra (số lỗi tìm thấy trong hệ thống / tổng số lỗi được tìm thấy trong tất cả các giai đoạn)
 • Tỷ lệ Rejection lỗi (Tỷ lệ các khiếm khuyết bị từ chối / không hợp lệ / sai / trùng lặp)
 • Tỷ lệ Reopen lỗi (Tỷ lệ lỗi cố định thành công)
 • Tỷ lệ phát hiện lỗi
 • Tỉ lệ Retest
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan
 • Có kiến thức tốt về mọi chức năng, khía cạnh của sản phẩm
 • Sử dụng thành thạo những loại dụng cụ đo lường, phân tích kết quả.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kiểm thử sản phẩm phần mềm
 • Có kiến thức căn bản về máy tính, tin học văn phòng căn bản, cài đặt phần mềm, sử dụng internet
 • Biết sử dụng các công cụ bug tracking
 • Có kiến thức về lập trình: Căn bản SQL, HTML, CSS
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
 • Mô tả một ngày làm việc điển hình của QC.
 • Có ý kiến cho rằng “Nếu không thích, không ôm cái máy tính cả ngày, không research liên tục thì QC sẽ không phát triển được.” Quan điểm của bạn về điều này?
 • Nếu người dùng điền sai loại thông tin mà website báo lỗi rồi xoá dữ liệu mà không chỉ rõ chỗ sai, bạn sẽ xử lý như thế nào?
 • Kể lại một trường hợp bạn phải test đi test lại nhiều lần trước khi hoàn thiện một sản phẩm. Bạn có gặp áp lực không?
 • Những sai lầm phổ biến của QC?
 • Bạn có kinh nghiệm sử dụng các công cụ bug tracking nào?
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.