Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

QA Tester là gì?

Mô tả công việc

QA Tester (viết tắt của Quality Assurance Tester) là người chịu trách nhiệm thử nghiệm, đánh giá để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Các công việc chính
 • Đề xuất, đưa ra quy trình phát triển (development process) sản phẩm phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng dự án.
 • Đưa ra những tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cho tất cả các bộ phận trong nhóm phát triển sản phẩm.
 • Lên kế hoạch test, thiết kế test case, test script.
 • Thực thi theo test plan, test case.
 • Thu thập thông tin, gửi báo cáo chất lượng cho khách hàng hoặc project manager.
 • Kiểm tra, audit việc thực thi quy trình của các bộ phận trong nhóm làm sản phẩm có đúng quy trình QA đã đề ra không.
 • Nhắc nhở đội ngũ phát triển sản phẩm việc tuân thủ theo quy trình làm việc đã đưa ra.
 • Điều chỉnh, thay đổi quy trình phù hợp với từng sản phẩm mà các team đang thực hiện.
KPI công việc
 • Tổng số nỗ lực test và hiệu quả test (với sự chênh lệch về thời gian và chi phí)
 • Số liệu thực hiện thử nghiệm (passed/failed/in progress/N/A ...)
 • Hiệu quả kiểm tra (số lỗi tìm thấy trong hệ thống / tổng số lỗi được tìm thấy trong tất cả các giai đoạn)
 • Tỷ lệ Rejection lỗi (Tỷ lệ các khiếm khuyết bị từ chối / không hợp lệ / sai / trùng lặp)
 • Tỷ lệ Reopen lỗi (Tỷ lệ lỗi cố định thành công)
 • Tỷ lệ phát hiện lỗi (thời gian test)
 • Tỉ lệ Retest
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật hoặc các ngành liên quan
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kiểm thử sản phẩm phần mềm  
 • Kiến thức tổng quan về test: định nghĩa cơ bản, các thuật ngữ, quy trình phát triển phần mềm, quy trình test
 • Có kinh nghiệm về xây dựng quy trình hoặc là QA Fsoft. Có kinh nghiệm ISO20K, AMS, ITIL là lợi thế
 • Có kỹ năng sử dụng các tool test tải, test crash giao diện
 • Có kiến thức căn bản về máy tính, tin học văn phòng căn bản, cài đặt phần mềm, sử dụng internet
 • Biết sử dụng các công cụ bug tracking
 • Có kiến thức về lập trình: Căn bản SQL, HTML, CSS
 • Hiểu rõ về các chứng chỉ CMMI, ISO… trong phần mềm để xây dựng các quy trình chuẩn cho các team.
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
 • Mô tả lại ngày làm việc điển hình của QA Tester.
 • Career path nào sẽ phù hợp cho một QA?
 • Phân biệt sự giống và khác nhau giữa Verification và Validation?
 • Bạn biết gì về các mức độ trong kiểm thử?
 • Cách tạo và viết một testcase thông dụng?
 • Kể lại một trường hợp bạn phải test đi test lại nhiều lần trước khi hoàn thiện một sản phẩm. Bạn có gặp áp lực không?
 • Những sai lầm phổ biến của QA Tester?
 • Bạn có kinh nghiệm sử dụng các công cụ bug tracking nào?
 • Tiêu chí để viết testcase là gì?
 • Điểm cộng và điểm trừ của automated test so với manual test là gì?
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.