Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

Strategy Planner là gì?

Mô tả công việc

Strategic Planner giúp xác định phương hướng của công ty và xây dựng kế hoạch để thực hiện các mục tiêu kinh doanh. Trong vai trò này, tư duy chiến lược là kỹ năng quan trọng nhất. Hơn nữa, Strategic Planner cần có khả năng phân tích với khả năng tổ chức mạnh mẽ và có kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trường và hoạt động kinh doanh, giúp công ty thích ứng nhanh với những thay đổi và phát triển của thị trường.

Các công việc chính
 • Hiểu và định hình chiến lược và nhiệm vụ của công ty
 • Xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược và phân tích các đề xuất kinh doanh cho công ty
 • Nghiên cứu đôi thủ cạnh tranh để xác định các mối đe dọa và cơ hội
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động và chiến lược của công ty
 • Làm việc chéo với tất cả các nhóm khác trong công ty để đảm bảo thực hiện thành công và sáng tạo các chiến lược được phê duyệt
 • Cung cấp hỗ trợ và thông tin chi tiết về các thay đổi quan trọng của công ty (ví dụ: thay đổi trọng tâm chiến lược)
 • Giữ vai trò lãnh đạo trong việc tìm hiểu và nêu rõ sự khác biệt về thông tin chi tiết của khách hàng và chuyển chúng thành nền tảng chiến lược và sáng tạo
 • Theo dõi và phân tích xu hướng ngành và thay đổi thị trường
KPI công việc
 • Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (Revenue Growth Rate)
 • Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (Return on Investment - ROI)
 • Tỷ lệ chi phí vốn trên doanh thu (CAPEX to Sales Ratio)
 • Thanh toán theo lượt đăng ký (Cost per Lead)
 • Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate)
 • Chỉ số chất lượng (Quality Index)
Yêu cầu công việc
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Marketing, Tài chính hoặc một số lĩnh vực liên quan. (ThS / MA / MBA là một điểm cộng)
 • Hiểu biết về nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu
 • Kiến thức về hoạt động kinh doanh và các thủ tục
 • Khả năng tư duy chiến lược rõ ràng
 • Có khả năng phân tích tốt và giải quyết vấn đề
 • Có kỹ năng tổ chức và lãnh đạo
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
 • Mỗi sản phẩm nên có bao nhiêu thông điệp quảng cáo? Tính thống nhất trong những thông điệp này thể hiện như thế nào?
 • Bạn thường dùng các công cụ gì để phân tích dữ liệu?
 • Consumer insight đóng vai trò như thế nào trong việc xây dựng chiến lược truyền thông?
 • Theo bạn, để trở thành một planner, nên bắt đầu từ vị trí nào?
 • 3 câu hỏi quan trọng nhất mà một strategy planner cần trả lời là gì?
 • Kể lại một trải nghiệm biến business objective trở thành communication objective của bạn.
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.