Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

Kiểm toán viên nội bộ là gì?

Mô tả công việc

Kiểm toán viên nội bộ là người phụ trách công việc kiểm tra thông tin và giám sát hệ thống vận hành của doanh nghiệp, giúp cho hệ thống thông tin & vận hành của doanh nghiệp hoạt động trơn tru, chính xác và hợp pháp.

Các công việc chính
 • Kiểm toán các số liệu kinh doanh, thông số Kinh doanh cho giám đốc điều hành và các giám đốc chức năng trong công ty
 • Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất cải tiến hệ thống này
 • Đánh giá nguồn lực của công ty để tránh lãng phí, thất thoát
 • Trực tiếp làm việc với kiểm toán độc lập của công ty về những vấn đề liên quan
 • Đề xuất chính sách bảo vệ tài sản và quản lý rủi ro
 • Kiểm toán đảm bảo tuân thủ pháp luật, nội quy và chính sách điều hành giúp công ty tuân thủ pháp luật, hợp đạo đức kinh doanh
 • Hỗ trợ thực hiện một phần chức năng kiểm soát tài chính như kiểm tra chất lượng, độ trung thực và tính hợp lý của thông tin và báo cáo kế toán
KPI công việc
 • Số lượng báo cáo tài chính định kỳ
 • Chênh lệch so với tiến độ (Project Schedule Variance - PSV)
 • Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)
 • Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)
 • Tỷ lệ giải quyết vấn đề ngay từ lần gọi đầu tiên (First Contact Resolution - FCR)
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành liên quan
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong vị trí Kiểm toán viên hoặc các vị trí tương tự
 • Là người  hiểu biết pháp luật về Kế toán - Kiểm toán, vững chuyên môn Kế toán - Kiểm toán
 • Là người tỉ mỉ, cẩn thận và nghiêm khắc, có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Trình độ ngoại ngữ đạt mức khá. Thành thạo ngoại ngữ là 1 lợi thế
 • Trung thực, dễ hòa nhập với môi trường doanh nghiệp
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
 • Bạn hãy mô tả công việc 1 ngày điển hình của 1 kiểm toán viên nội bộ.
 • Hãy nêu công việc chuyên môn chính của một kiểm toán viên nội bộ trong Doanh nghiệp.
 • Thông thường, là một kiểm toán viên nội bộ, bạn cần theo dõi các thông tin gì trong bản báo cáo trình giám đốc điều hành và các giám đốc chức năng khác trong doanh nghiệp.
 • Bạn chắc hẳn đã có kinh nghiệp làm việc với các bên kiểm toán độc lập / kiểm toán nhà nước, bạn có gặp khó khăn gì trong thời gian đó không? Bạn đã vượt qua nó / xử lý như thế nào?
 • Nêu quy trình kiểm toán chính xác, tuân thủ pháp luật và tính trung thực trong tài chính của báo cáo tài chính doanh nghiệp.
 • Hãy giải thích các hậu quả của Đạo luật Sarbanes-Oxley (SOX).
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.