Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

Nhân viên giám sát chất lượng là gì?

Mô tả công việc

Nhân viên giám sát chất lượng là người chỉ huy và chịu trách nhiệm trực tiếp thiết lập và giám sát các quy trình về hệ thống quản lý chất lượng cho các bên liên quan, để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Các công việc chính
 • Thiết lập và xây dựng sổ tay và các quy trình về các hệ thống quản lý chất lượng
 • Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng hàng năm.
 • Cập nhật, cải tiến quy trình quản lý chất lượng.
 • Phối hợp với bên sản xuất khi có khách hàng đánh giá công ty.
 • Lưu hồ sơ và các chứng nhận năng lực theo quy trình và quy định (ví dụ: các báo cáo hồ sơ hoàn thành dự án).
 • Đánh giá nhà cung cấp, thầu phụ thực hiện các công việc tại của công ty (nếu có).
 • Thực hiện việc huấn luyện cho các bộ phận liên quan về việc áp dụng hệ thống, tiêu chuẩn và quy trình cũng như những thay đổi của hệ thống và quy trình cho phù hợp với yêu cầu thực tế.
 • Thực hiện kiểm duyệt lần cuối (Final inspection) đối với những sản phẩm bàn giao cho khách hàng để đảm bảo chất lượng đúng như cam kết.
KPI công việc
 • Tỷ lệ hàng đạt chất lượng ngay từ đầu (First Pass Yield - FPY)
 • Chỉ số hiệu quả thiết bị tổng thể (Overall Equipment Effectiveness - OEE)
 • Mức độ chết máy hoặc Mức độ dây chuyền ngừng hoạt động (Process or Machine Downtime Level)
 • Mức độ gia công lại (Rework Level)
 • Chỉ số chất lượng (Quality Index)
 • Tỷ lệ hàng đạt tiêu chuẩn khi xuất xưởng
 • Tỷ lệ hàng hư, tỉ lệ phải làm lại
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp Đại học ngành quản trị chất lượng hoặc các ngành khác liên quan
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí công việc tương đương
 • Am hiểu về các tiêu chuẩn chất lượng và quy trình quản lý, giám sát
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm quản lý
 • Trung thực, có trách nhiệm với công việc
 • Biết tiếng Anh là một lợi thế
 • Khả năng tổ chức, tư duy logic và có hệ thống
 • Kỹ năng phân tích, làm việc dựa trên số liệu tốt
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
 • Kể lại một ngày làm việc điển hình của nhân viên giám sát chất lượng.
 • Có thể áp dụng một loại tiêu chuẩn chất lượng cho tất cả các mặt hàng sản phẩm, dịch vụ không?
 • Bạn đã có kinh nghiệm sử dụng những công cụ nào sau đây: “Lean”, “7 tools”, “6 sigma”, “5s”, “ISO system”, “8D reports” và “CAR”? Bạn đánh giá đâu là công cụ tốt nhất?
 • Từ thực tế kinh nghiệm của bạn, xác suất tìm ra sản phẩm lỗi trong kiểm duyệt lần cuối (Final inspection) là bao nhiêu?
 • Nếu có một lô hàng kém chất lượng của công ty bị tung ra thị trường, đó là lỗi của ai?
 • Bạn thường cập nhật, cải tiến quy trình quản lý chất lượng với tần suất như thế nào? Kết quả của những lần đó ra sao?
 • So sánh sự giống và khác nhau giữa nhân viên quản lý chất lượng và nhân viên giám sát chất lượng.
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.