Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

Giám đốc nhân sự (CHRO) là gì?

Mô tả công việc

Giám đốc nhân sự (CHRO) là người chịu trách nhiệm việc thiết kế và triển khai kế hoạch nhân sự tổng thể của công ty, kiểm soát các số liệu, báo cáo liên quan tới việc tuyển dụng, đào tạo - phát triển, chính sách đại ngộ, thưởng phạt, quy chế cho nhân viên của công ty.

Các công việc chính
 • Là người chịu trách nhiệm đưa ra kế hoạch/ chiến lược nhân sự tổng thể cho doanh nghiệp (cả ngắn hạn và dài hạn), trình bày kế hoạch với ban quản trị và toàn thể công ty.
 • Điều hành, quản lý đội nhóm, các phòng ban nhỏ trong bộ phận Nhân sự của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện để tối đa hóa phát triển tiềm năng con người, đảm bảo quyền lợi nhân sự, đảm bảo các vị trí trong doanh nghiệp là đủ để cả bộ máy vận hành tốt.
 • Phân tích và sắp xếp các số liệu cụ thể liên quan đến nhân sự bao gồm các số đo về KPIs, đánh giá năng lực nhân sự, tỷ lệ nghỉ việc, tuyển dụng nhân sự, các chỉ tiêu trong chính sách nhân sự của doanh nghiệp tương ứng với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tìm ra các kẽ hở về nhân sự trong doanh nghiệp (thiếu nhân sự, nhân sự thiếu năng lực, kiến thức hay thái độ làm việc), các vấn đề về sự thỏa mãn của nhân sự khi làm việc tại doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề này.
 • Hợp tác với các chuyên viên Nhân sự trong bộ phận để thực hiện tốt các nhiệm vụ phân tích và đánh giá. CHRO là người tổng hợp và bao quát nhưng khi cần thiết vẫn cần sát sao tiểu tiết công việc của chuyên viên.  
 • Hiểu rõ ngành nghề của doanh nghiệp, đưa ra đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự / phòng ban mới phù hợp với xu thế kinh doanh hiện đại, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ về nhân sự khác mà ban quản trị ủy nhiệm.
KPI công việc
 • Tổng số CV / đợt tuyển dụng
 • Tỷ lệ ứng viên đạt yêu cầu
 • Chỉ số hiệu quả quảng cáo tuyển dụng
 • Thời gian để tuyển nhân viên
 • % ứng viên/phí tuyển dụng
 • Chỉ số hiệu quả các nguồn tuyển dụng
 • Mức thu nhập giờ công trung bình
 • Tỉ lệ chi phí lương
 • Tỷ lệ báo cáo an toàn lao động
 • Tỷ lệ nhân viên đào tạo
 • Tỷ lệ vòng quay nhân viên
 • Tỷ lệ vòng đời nhân viên
 • Tuổi trung bình của lực lượng lao động
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp các ngành liên quan tới Nhân lực, Quản trị và các ngành liên quan khác.
 • Cần có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự với các vị trí tương đương Giám đốc Nhân sự, Trưởng phòng Tuyển dụng, Trưởng phòng Đào tạo và Phát triển hay Trưởng phòng chế độ - chính sách tại doanh nghiệp.
 • Khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm.
 • Có kinh nghiệm triển khai các chiến lược, kế hoạch Nhân sự (chiến lược Nhân sự, kế hoạch Đào tạo, Chính sách - Quy chế  trong doanh nghiệp) ngắn và dài hạn.
 • Khả năng thuyết trình tốt.
 • Kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề nội bộ, khả năng làm việc 1-1 tốt.
 • Thấu hiểu và duy trì văn hóa doanh nghiệp.   
 • Nhạy bén trong nắm bắt xu thế kinh doanh để tuyển dụng, bổ nhiệm các nhân sự mới, phù hợp với điểm khuyết thiếu của doanh nghiệp.
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
 • Dựa trên những hiểu biết về doanh nghiệp chúng tôi, bạn có thể đưa ra một bản kế hoạch sơ bộ về chiến lược nhân sự trong 1 năm tới cho công ty. Yêu cầu giải thích một số điểm liên quan tới chính sách tuyển dụng, đào tạo và chính sách quyền lợi cho nhân sự trong doanh nghiệp.
 • Bạn hãy giới thiệu một vài công cụ bạn sử dụng để phân tích các chỉ số về Nhân sự như KPIs, năng lực của nhân sự, hồ sơ nhân sự, các bản đánh giá, …
 • Nêu rõ cách bạn phân tích các số liệu nhân sự, cho ví dụ cụ thể.
 • Bạn có thể vẽ một cấu trúc nhân sự hợp lý cho doanh nghiệp của chúng tôi được không? Hiện tại chúng tôi đang có các phòng ban, các vị trí tương ứng như sau: … Theo bạn, các vị trí và sơ đồ nhân sự như vậy có vấn đề gì không? Hãy nêu đề xuất của bạn.
 • Có một biến động trong ngành kinh doanh … của chúng tôi, cụ thể là …, bạn hãy nêu đề xuất nhân sự của mình trong ngắn hạn để giải quyết vấn đề này. Chế độ và chính sách cho các nhân sự / phòng ban mới được bổ nhiệm sẽ như thế nào?
 • Hiện tại Slogan của doanh nghiệp tôi là … với văn hóa doanh nghiệp xoay quanh … Bạn hiểu chúng như thế nào? Bạn sẽ làm gì để phát triển và duy trì văn hóa doanh nghiệp này?
 • Bạn có đề xuất gì mới cho chính sách nhân sự của chúng tôi không? Nêu rõ đề xuất của bạn.
 • Bạn sẽ đánh giá năng lực nhân viên và phòng ban theo phương pháp nào? Dưới các tiêu chí gì? Hãy nêu cách phân tích đánh giá năng lực.
 • Theo bạn, truyền thông nội bộ có quan trọng không? Tại sao? Nếu quan trọng, bạn có cách thức nào để cải thiện việc truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp?
 • Bạn hãy cho biết một số cách truyền thông tuyển dụng hiệu quả khi doanh nghiệp cần tuyển cho một số vị trí như: … Quy trình tuyển dụng là gì? Cách giám sát quy trình tuyển dụng như thế nào? Làm sao để đạt hiệu quả tối ưu trong khâu tuyển dụng?
 • Bạn có thể nêu ra tiêu chí đào tạo của bạn với các nhân viên cấp dưới đươc không? Nếu cần 1 chương trình đào tạo và huấn luyện cho 1 vị trí của công ty (ví dụ như …) thì chuỗi chương trình bạn duyệt để trình ban quản trị sẽ như thế nào?
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.