Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

Giám đốc điều hành (CEO) là gì?

Mô tả công việc

Giám đốc điều hành (CEO) là người phụ trách điều hành doanh nghiệp theo mục tiêu, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi vốn có của doanh nghiệp. CEO còn là người tổng hợp dữ liệu và đưa ra các quyết định chiến lược cho công việc kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của công ty và chịu trách nhiệm cho kết quả kinh doanh này.    

Các công việc chính
 • Phát triển kế hoạch kinh doanh phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.
 • Điều hành và quản lý đội nhóm đạt hiệu quả tốt nhất trong chiến lược kinh doanh.
 • Khích lệ và đốc thúc hiệu quả làm việc của từng cá nhân trong đội nhóm. Cải thiện năng lực của từng thành viên để đem lại hiệu quả làm việc tốt nhất.
 • Đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược và đem lại lợi nhuận cao nhất.
 • Điều chỉnh hành lang pháp lý và các quy định trong công ty để đảm bảo doanh nghiệp đi đúng với giá trị cốt lõi và văn hóa, duy trì kỷ luật để tiến tới mục tiêu kinh doanh.
 • Đọc và phân tích báo cáo tài chính để đưa ra các chiến lược / điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với công việc kinh doanh.
 • Xây dựng quan hệ tốt với một vài khách hàng trọng yếu và các cổ đông của công ty.
 • Hiểu sâu và liên tục cập nhật các thông tin về ngành nghề mà doanh nghiệp kinh doanh.
KPI công việc
 • Thời gian hoàn thiện chu trình đơn hàng (Order Fulfilment Cycle Time)
 • Tỷ lệ giao hàng đủ và đúng thời hạn (Delivery In Full, On Time Rate – DIFOT)
 • Tỷ lệ hao hụt hàng tồn kho (Inventory Shrinkage Rate - ISR)
 • Chênh lệch so với tiến độ dự án (Project Schedule Variance - PSV)
 • Chênh lệch chi phí dự án (Project Cost Variance - PCV)
 • Đo lường giá trị thu được (Earned Value Metric)
 • Thời gian tới thị trường (Time to Market)
 • Tỷ lệ hàng đạt chất lượng ngay từ đầu (First Pass Yield - FPY)
 • Mức độ gia công lại (Rework Level)
 • Chỉ số chất lượng (Quality Index)
 • Chỉ số hiệu quả thiết bị tổng thể (Overall Equipment Effectiveness - OEE)
Yêu cầu công việc
 • Tốt nghiệp trình độ Đại học hoặc Cao học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hay các ngành liên quan.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm với vai trò CEO hoặc các vị trí quản lý tương ứng.
 • Có kiến thức chuyên sâu về tài chính và chiến lược.
 • Có kiến thức rộng về Marketing, PR, Nhân sự, Hành chính, … và các chức năng khác của doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể vận hành trơn tru.
 • Có khả năng hoạch định và phân tích chiến lược.
 • Thành thạo tin học văn phòng. Sử dụng ngoại ngữ ở mức độ khá - tốt đủ thông hiểu đối tác và đàm phán. Thành thạo ngoại ngữ là một lợi thế.
 • Có khả năng tổ chức và lãnh đạo tốt.
 • Khả năng ứng biến và xử lý vấn đề tốt.
 • Có khả năng thuyết trình và thuyết phục tốt.  
 • Là người quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao.
Năng lực liên quan
Bộ câu hỏi phỏng vấn
 • Bạn có thể nêu 1 ngày làm việc điển hình của 1 CEO được không?
 • Bạn nghĩ để có 1 công việc kinh doanh thành công, 1 doanh nghiệp cần vận hành trơn tru các bộ phận nào? Cách để quản lý tổng thể các đội nhóm đó là gì?
 • Giả sử có 1 trend trong ngành Marketing mới nổi mà hiện tại phòng Marketing của bạn chưa đủ năng lực thực hiện, bạn sẽ làm gì? Tại sao?
 • Đây là báo cáo tài chính trong năm qua của chúng tôi, dưới đây là báo cáo của các phòng ban khác về hiệu quả các khâu Marketing, Nhân sự, … Với kinh nghiệm của mình, bạn nghĩ bạn sẽ đưa doanh nghiệp tăng trưởng đc bao nhiêu % trong năm tới? Bạn có thể nêu sơ qua về chiến lược kinh doanh của mình.
 • Nêu một vài tiêu chí của 1 chiến lược kinh doanh dài hạn tốt.
 • Nêu cách để bạn có thể duy trì mối quan hệ tốt với một số đối tác lớn của chúng ta trên thị trường.
 • Nếu cổ đông của chúng ta đang có vấn đề nội bộ, bạn trên cương vị 1 tổng giám đốc sẽ làm gì để giải quyết mâu thuẫn
Ứng dụng kiến thức vào quản lý nguồn nhân lực với Base HRM+.

Bộ giải pháp quản trị nhân sự toàn diện dành cho Doanh Nghiệp. Ứng dụng những lý thuyết quản trị hiện đại vào xây dựng giải pháp nhân sự mang tính thực tiễn cao. Bộ giải pháp giúp Doanh Nghiệp từ những giải pháp cơ bản về quản trị thông tin nhân sự, chấm công Á tính lương cho đến các giải pháp quản trị mục tiêu, đánh giá và phát triển nhân sự.