Thông tin tài khoản
  Tiếp tục
Mời đồng nghiệp cùng sử dụng Talent
Talent được thiết kế để mọi người cùng cộng tác trong toàn bộ quá trình tuyển dụng. Hãy mời đồng nghiệp cùng tham gia Talent!
  Tiếp tục
Lựa chọn gói dịch vụ
Nếu bạn có nhu cầu tăng số lượng tài khoản hoặc hồ sơ ứng viên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email talent@baseinc.net
Basic Plan
Sử dụng cho tối đa 05 tài khoản
Lưu trữ 3,000 hồ sơ ứng viên
$39/tháng (850,000vnđ)
Business Plan
Sử dụng cho tối đa 20 tài khoản
Lưu trữ 10,000 hồ sơ ứng viên
$89/tháng (1,900,000vnđ)
Enterprise Plan
Không giới hạn số lượng tài khoản
Không giới hạn số lượng hồ sơ
Liên hệ để có báo giá
  Tiếp tục