Tất cả tinh hoa kiến thức, xu hướngkinh nghiệm về quản trị nhân lực trên toàn cầu.

Từ điển năng lực là gì?

Từ điển năng lực là bộ tập hợp các năng lực được chuẩn hóa và áp dụng chung cho tất cả chức danh tại doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với giá trị cốt lõi, văn hóa và đặc thù tính chất công việc.

Những bộ từ điển năng lực được sử dụng phổ biến nhất hiện nay đều được xây dựng dựa trên mô hình ASK - mô hình tiêu chuẩn nghề nghiệp gồm ba nhóm chính:

  • - Knowledge (Kiến thức): Thuộc về năng lực tư duyx
  • - Skill (Kỹ năng): Kỹ năng thao tác
  • - Attitude (Phẩm chất / Thái độ): Thuộc về phạm vi cảm xúc, tình cảm

Xem đầy đủ khái niệm Năng lực là gì? Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực cho doanh nghiệp

Dưới đây là bộ Từ Điển Năng Năng lực để bạn tiện cứu:

Knowledge
Skill
Attitude
Ứng dụng bộ từ điển năng lực vào tuyển dụng:

Hiện trên thị trường Việt Nam có duy nhất 1 đơn vị cung cấp công nghệ ATS là Base E-Hiring dành cho các phòng ban tuyển dụng xây dựng bộ tiêu chuẩn Năng lực và bộ câu hỏi phỏng vấn cho từng vị trí. Các anh chị nhân sự có thể tham khảo tại đây: